Dodatki fosforanowe w kebabie. Co tak naprawdę jemy w tym mięsie?

  • Post category:Polska

Rezolucja sprzeciwiająca się autoryzacji dodawania fosforanów do mięsa w kebabach, nie uzyskała absolutnej większości 376 głosów podczas głosowania w środę.Komisja Europejska może więc zezwolić na stosowanie kwasu fosforowego, di i tri fosforanów oraz polifosforanów (E 338-452) w mięsie kebabowym, z baraniny, jagnięciny, cielęciny, wołowiny lub drobiu.

Reklama

 

Fot. Pixabay

 

Reklama

Według Komisji Europejskiej, stosowanie fosforanów jest wymagane do częściowej ekstrakcji i rozkładu białek mięsa w celu utworzenia folii białkowej na pionowych partiach mięsa, łączącej kawałki mięsa razem, w celu zapewnienia jednorodnego mrożenia i pieczenia.

Rezolucja złożona przez Komisję Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności otrzymała 373 głosów za, 272 przeciw i 30 wstrzymujących się od głosu, przy braku 376 głosów za, wymaganych do przyjęcia rezolucji.

W rezolucji wezwano do sprzeciwienia się autoryzacji fosforanów, w związku z obawami zdrowotnymi oraz w oczekiwaniu na wyniki badań prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), które mają zostać zakończone w 2018 roku.

Fakty

W sprawozdaniu Komisji Europejskiej z 2017 roku, stwierdzono, że w niektórych państwach członkowskich, władze oraz podmioty działające na rynku spożywczym zastosowały różne, czasem nieprawidłowe interpretacje prawa UE w odniesieniu do przetworów i produktów mięsnych, co spowodowało brak jednolitego ich wdrażania.

Źródło: KE