Przyleciał z Kaliningradu. Nie wpuścili go do kraju

  • Post category:Polska

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie nie zezwolili na wjazd na teren RP 30-letniemu obywatelowi Rosji. Mężczyzna najbliższym samolotem wróci do Kaliningradu.

Reklama

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

 

Reklama

Rosjanin stawił się do odprawy paszportowej po przylocie samolotu z Kaliningradu. Do kontroli przedłożył rosyjski paszport wraz z zamieszczoną w nim polską wizą oraz oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Oświadczenie to było wystawione przez podmiot, który budził wątpliwość co do swojej wiarygodności jako firma zatrudniająca cudzoziemców, co zresztą ustalili w toku podjętych czynności sprawdzających funkcjonariusze. Cudzoziemiec nie przedstawił innych dokumentów mogących poświadczyć o zamiarze podjęcia pracy na rzecz innego pracodawcy.

Z uwagi na fakt, że mężczyzna nie posiadał wystarczającej dokumentacji do potwierdzenia celu i warunków planowanego pobytu cofnięto mu wizę i odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Podróżny oczekuje na odlot do Kaliningradu.