Gdańsk: współżyli z dziećmi i zmuszali do prostytucji. Pedofile usłyszeli zarzuty!

  • Post category:Polska

W toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku przeciwko Krystianowi W. pseudonim „Krystek” oraz  Marcinowi  T.,  w oparciu o zebrany materiał dowodowy, obu podejrzanym   prokurator uzupełnił zarzuty o kolejne czyny. 

Reklama

Fot. pixabay

Co zarzuca się podejrzanemu

Reklama

Krystianowi  W. prokurator zarzucił popełnienie 8 kolejnych czynów,  w tym 6 o charakterze seksualnym :

  • dwa czyny dotyczą doprowadzenia przemocą tej samej małoletniej pokrzywdzonej do obcowania płciowego,
  • dwa czyny dotyczą usiłowania doprowadzenia przemocą małoletnich pokrzywdzonych do  obcowania płciowego,
  • jeden czyn dotyczy nakłonienia małoletniej pokrzywdzonej do uprawiania prostytucji  i czerpania z tego procederu korzyści majątkowej przez podejrzanego,
  • jeden czyn dotyczy obcowania  płciowego z małoletnią  poniżej 15 roku życia.

Nadto prokurator  zarzucił podejrzanemu Krystianowi W. ukrycie dokumentu w postaci  prawa jazdy, którym nie miał prawa  rozporządzać, przy czym wcześniej zgłosił  go jako utracony (art. 276 par. 1 kodeksu karnego) oraz wyłudzenie kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych na podstawie podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu oraz poprzez wprowadzenie  w błąd przedstawicieli banku co do zamiaru ich spłaty (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 297 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego).

Podejrzany, przesłuchany przez prokuratora 10 lipca 2017 roku, nie przyznał się  do  popełnienia  zarzuconych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień.

W toku postępowania do chwili obecnej Krystianowi W. łącznie zarzucono popełnienie 42 przestępstw na szkodę 27 osób oraz na szkodę banku i Skarbu Państwa.

Wcześniejsze zarzuty, jakie usłyszał podejrzany w tej sprawie, dotyczyły między innymi przestępstw gwałtu oraz usiłowania gwałtu, usiłowania doprowadzenia do obcowania płciowego oraz obcowania płciowego z  małoletnimi poniżej 15 roku życia, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania przez podejrzanego z tego procederu korzyści majątkowych, a także posiadania substancji psychotropowych.

Zarzucone podejrzanemu czyny miały miejsce w latach 2008 – 2015 na terenie Trójmiasta,  Pucka, Wejherowa i Władysławowa.

Wobec podejrzanego Krystiana W. pseudonim „Krystek” w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podejrzanych 4 mężczyzn

Prokurator uzupełnił także zarzuty stawiane podejrzanemu Marcinowi T. o trzy kolejne czyny. Dwa z nich dotyczą obcowania płciowego z małoletnimi w zamian  za korzyści majątkowe, a jeden dotyczy doprowadzenia małoletniej do obcowania płciowego w zamian za korzyść majątkową. Wcześniejsze dwa zarzuty, jakie usłyszał podejrzany w tej sprawie, dotyczyły obcowania płciowego z  małoletnimi, w tym z jedną poniżej 15 lat, w zamian za korzyści majątkowe.

Podejrzany, przesłuchany przez prokuratora 11 lipca 2017 roku, nie przyznał się  do  popełnienia  zarzuconych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień.

Wobec podejrzanego Marcina T. stosowne są środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.

W śledztwie tym prokuratorskie zarzuty usłyszało również trzech innych mężczyzn. Zarzucone im przestępstwa dotyczyły podżegania pokrzywdzonych do składania fałszywych zeznań, podejmowania działań zmierzających do utrudniania  postępowania  oraz doprowadzenia  małoletniej poniżej 15 roku życia do obcowania  płciowego.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa