Szukają chorych na raka wątroby. Szpital w Grudziądzu leczy nowatorską metodą. Zwracają nawet koszty dojazdu!

  • Post category:Polska

Szpital w Grudziądzu – po przeprowadzonych w ostatnich tygodniach pierwszych zabiegach – szuka kolejnych pacjentów z terenu całego kraju do radioembolizacji raka wątroby. Planowanych jest 16 takich procedur.

Reklama


Radioembolizacja to stosunkowo nowy sposób leczenia. Polega na podaniu bezpośrednio do zaatakowanego nowotworem narządu promieniotwórczych pierwiastków. Zabiegi te – od dłuższego czasu wykonywane na Zachodzie – w Polsce stosowane są rzadko z uwagi na wysokie koszty i brak refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Reklama

W kwietniu w szpitalu w Grudziądzu przeprowadzono pięć radioembolizacji raka wątroby, które sfinansowała zagraniczna firma z Wielkiej Brytanii wytwarzająca mikrosfery z izotopem itru – pierwiastkiem stosowanym w tej metodzie. Zabiegi odbywały się w ramach przygotowań do badania klinicznego EPOCH, były nadzorowane przez osoby szkolące, specjalistów szkolących lekarzy na całym świecie. Jest to bardzo innowacyjna metoda stosowana od ponad 10 lat w Europie Zachodniej, nowa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Najważniejsze kryteria kwalifikacji pacjentów do badania

  • Rak jelita grubego z nieoperacyjnymi przerzutami do wątroby (nieoperacyjna choroba w obrębie jednego płata lub obu płatów), u których wystąpiła progresja choroby w wątrobie po pierwszej linii chemioterapii opartej na oksaliplatynie lub irynotekanie.
  • Pacjent musi kwalifikować się do otrzymania standardowej chemioterapii drugiej linii z zastosowaniem: schematu chemioterapii opartego na oksaliplatynie lub schematu chemioterapii opartego na irynotekanie.
  • U pacjenta nie mogą występować potwierdzone przerzuty pozawątrobowe. Ograniczone, nieokreślone zmiany pozawątrobowe w płucach i/lub węzłach chłonnych są dozwolone (do 5 zmian w płucach, przy czym każda indywidualna zmiana musi mieć wielkość <1 cm; dowolna liczba węzłów chłonnych, przy czym każdy węzeł chłonny musi mieć wielkość <1,5 cm).