Rewolucyjny projekt ustawy posłów PiS! Większe kary za zabójstwo zwierząt, zakaz używania łańcucha, zwierząt w cyrkach i hodowania zwierząt futerkowych!

Rewolucyjna ustawa autorstwa posłów PiS. Projekt przewiduje m.in. podwyższenie kar za uśmiercenie lub znęcania się na zwierzęciem, zakaz używania łańcucha, zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach i zakaz hodowania zwierząt w celu pozyskania futer. Pod projektem podpisał się nawet Jarosław Kaczyński.

Reklama

Propozycja przewiduje podwyższenie kary za zabójstwo lub uśmiercenie zwierząt. Obecnie są to 2 lata pozbawienia wolności, po wejściu w życiu ustawy kara zostanie podwyższona dwukrotnie, do 4 lat. Projekt nowelizacji zakłada również podwyższenie kary za znęcanie się nad zwierzętami również z 2 lat do 4 lat. Ponadto rozszerzy się definicja znęcania tak, aby sprawca nie uniknął kary.

Reklama

Projekt podnosi też kwestię uśmiercania zwierząt gospodarskich. Nie będzie to możliwe bez uprzedniego pozbawiania ich świadomości. Jedyne odstępstwo od tej reguły będzie możliwe tylko w przypadku uboju rytualnego, ale jak wskazuje ustawa, ma to być możliwe tylko na potrzeby członków związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej funkcjonującej w Polsce. W ten sposób uwzględniono wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii.

Zapisano też zakaz używania łańcucha. Jeżeli pies trzymany jest na podwórku, musi mieć wybudowany ogrodzony kojec. W okresie przejściowym, długość łańcucha nie może być mniejsza niż 5 metrów.

Ponadto wprowadzi się zakaz wykorzystania zwierząt w cyrkach oraz zakaz prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych. Jedynym odstępstwem od tej reguły będą króliki.

Nowością jest też wprowadzenie określenia psa i kota rasowego, by wyeliminować pseudohodowle.