„Prubowali” oszukać straż graniczną. Nasadzili byków w podrobionym dokumencie

  • Post category:Ciekawostki

Dwaj obywatele Ukrainy przylecieli wczoraj do Warszawy z Kijowa z zamiarem podjęcia pracy w Polsce. Na potwierdzenie tego faktu podczas kontroli granicznej przedstawili niezbędne dokumenty. Nie przewidzieli jednak, że funkcjonariusze SG zwrócą uwagę na pewien szczegół.

Reklama

Fot. NOSG

Obywatel Ukrainy wjeżdżający do Polski w celu podjęcia pracy, oprócz dokumentów podróży obowiązany jest posiadać oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, wystawione przez pracodawcę, który ma zamiar go zatrudnić. Oświadczenie takie powinno być także zarejestrowane przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy.

Reklama

Dokładnie takie dokumenty, na potwierdzenie celu wjazdu, przedłożyli funkcjonariuszom dwaj Ukraińcy – 41 i 37 latek. Uwagę funkcjonariuszy Straży Granicznej zwróciły liczne błędy ortograficzne znajdujące się w oświadczeniach. Jak się okazało, dokumenty zostały nieudolnie podrobione. Dodatkowo fakt ten funkcjonariusze potwierdzili kontaktując się z Powiatowym Urzędem Pracy wskazanym w oświadczeniach.

Mężczyznom odmówiono wjazdu na terytorium naszego kraju. Przedstawiono im, też zarzut usiłowania przekroczenia granicy państwowej RP przy użyciu podstępu.

Jeszcze tego samego dnia odlecieli do Kijowa.