Internet w szpitalu. W Centrum Zdrowia Dziecka zainaugurowano projekt “Zaprogramuj swoje marzenia”

  • Post category:Polska

W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie NASK we współpracy ze Stowarzyszeniem Mistrzowie Kodowania zainaugurował projekt “Zaprogramuj swoje marzenia”, mający na celu wesprzeć nauczanie programowania w szkołach przyszpitalnych.

Reklama

Fot. Pixabay

Wydarzenie było częścią tegorocznej edycji festiwalu Code Week, którego zadaniem jest promocja programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Code Week w Polsce jest częścią Europejskiego Festiwalu Kodowania, w którym bierze udział 50 krajów.

Reklama

Jak mówił w Centrum Zdrowia Dziecka wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski, „programowanie jest jednym z priorytetów działalności edukacyjnej ministerstwa i ma podobny wymiar, jak nauka języków obcych. Bez nauki programowania młodzi ludzie za kilkanaście lat mogą nie być konkurencyjni na rynku pracy, a z naszej perspektywy najważniejsze jest, aby oni się rozwijali i aby Polska się rozwijała”.

Inauguracja projektu „Zaprogramuj swoje marzenia” to przede wszystkim, zdaniem NASK, szansa na wzmocnienie i uzupełnienie realizacji potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci oraz młodzieży w zakresie programowania, a także wiedzy o bezpieczeństwie komputerowym. Szkoły przyszpitalne to szczególne środowisko, w którym uczniowie i nauczyciele nie zawsze mają możliwość skorzystania z wielu zalet tradycyjnej szkoły. Często nie mają dostępu do infrastruktury dydaktycznej, takiej jak pracownie przedmiotowe, nie dysponują wystarczającymi zasobami pomocy naukowych. W tej sytuacji umiejętność wykorzystania zasobów pozyskiwanych z internetu ma kluczowe znaczenie dla procesu edukacji. Poza tym dla młodych ludzi odizolowanych od swojego środowiska, internet jest też ważnym narzędziem społecznym, wspomagającym kontakty z rówieśnikami i rodziną. Ważne jest więc, aby potrafili posługiwać się nim bezpiecznie.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mistrzowie Kodowania, NASK poszukuje odpowiedzi na wyzwania związane z rozwojem nowych technologii, bezpieczeństwem ich użytkowania, a także dróg rozwoju kompetencji cyfrowych już u najmłodszych użytkowników internetu.

W takie potrzeby szkół przyszpitalnych wpisuje się także zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, a realizowany przez NASK, program OSE, którego celem jest zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce bezpłatnego, bezpiecznego i szybkiego połączenia z siecią. To z kolei umożliwi szkołom efektywniejsze korzystanie z nowoczesnych narzędzi i zasobów w działalności edukacyjnej.

W rozmowie z PAP o projekcie „Zaprogramuj swoje marzenia” opowiada koordynatorka Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania Iwona Brzózka-Złotnicka, wskazując, że „to nowy projekt, skierowany do szkół przyszpitalnych”, który pilotażowo realizowany jest w Centrum Zdrowia Dziecka, a jego celem jest przede wszystkim udzielenie wsparcia nauczycielom, którzy uczą w tego rodzaju placówkach oświatowych.

NASK definiuje z kolei główne zadania programu jako edukację w zakresie bezpieczeństwa IT skierowaną do dzieci i młodzieży, a także wsparcie rodziców w budowie kompetencji cyfrowych u dzieci.

Kierownik działu Akademii NASK dr Agnieszka Wrońska, mówi, że „bezpieczeństwo w internecie jest ważne, gdyż pozwala odpowiedzialnie poruszać się po sieci i korzystać z potencjału internetu, w którym jest bardzo wiele pozytywnych zasobów”.

Dr Wrońska zwraca jednak uwagę na różnego rodzaju zagrożenia występujące w sieci, a także na wagę edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. „Im wcześniej zaczniemy ćwiczyć konkretne nawyki w zakresie kompetencji dotyczących bezpieczeństwa, tym większe są możliwości korzystania przez młodych ludzi z tego, co internet oferuje, a tym samym bogaciej i szerzej będą mogli wykorzystywać go w swoim życiu codziennym, a być może w pracy zawodowej”.

Nadzieje z projektem „Zaprogramuj swoje marzenia” wiąże również dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny, znajdującego się w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Grażyna Lidia Michalczuk, w której placówce odbędzie się pilotaż projektu, mówi, że „każdy projekt, który dotyczy marzeń, jest mile widziany w takiej szkole jak moja. Bez marzeń dzieci nie są w stanie funkcjonować w środowisku rówieśniczym, dlatego ten projekt wpisuje się w wizję prowadzonej przeze mnie szkoły, ale też w system edukacji, w ramach którego w niej działamy”.

W projekcie „Zaprogramuj swoje marzenia” dzieci uczące się w szkołach przyszpitalnych będą miały szanse poznać podstawy programowania, a także zdobyć informacje na temat bezpiecznego korzystania z sieci podczas lekcji odbywających się w placówkach, interaktywnych gier i zabaw, a także we współpracy zdalnej z innymi, stacjonarnymi szkołami.

Małgorzata Fraser (PAP)

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP