Makabryczne znalezisko w bagażu na lotnisku

  • Post category:Polska

Nieczęsto w bagażach podróżnych znajduje się ludzkie szczątki. Tym razem z takim bagażem funkcjonariusze KAS spotkali się na lotnisku Szczecin-Goleniów.

Reklama

Reklama

W ostatnią niedzielę na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów,
w trakcie odprawy bagaży tranzytowych, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie odkryli nieczęstą zawartość bagażu. To miała być rutynowa kontrola polegająca na prześwietlaniu bagaży za pomocą urządzenia RTG. Ku zaskoczeniu funkcjonariuszy, w jednej z walizek na obrazie monitora pojawił się kontur… ludzkiej czaszki.

Przeprowadzona kontrola fizyczna walizki potwierdziła przypuszczenia funkcjonariuszy.
W bagażu rzeczywiście znajdowała się ludzka czaszka. Przystąpiono więc, do odszukania właściciela walizki z tak nietypową zawartością. Okazała się nią obywatelka Danii, której to bagaż został zagubiony przez linie lotnicze w trakcie podróży i dotarł na lotnisko jako „RUSH”, czyli bagaż zaginiony. Zgodnie z procedurami, jest on po kontroli dowożony podróżnym pod wskazany adres w kraju.

Jednak w tym przypadku, podróżna musiała zgłosić się osobiście po jego obiór. Następnego dnia, gdy pojawiła się na lotnisku, okazało się, że przyjechała do Polski odwiedzić córkę studiującą stomatologię na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Nie posiadała jednak stosownych dokumentów zezwalających na przywóz szczątków ludzkich do Polski. W takim stanie rzeczy, funkcjonariusze Oddziału Celnego Port Lotniczy Szczecin-Goleniów powiadomili swoich kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, którzy potwierdzili autentyczność ludzkiej czaszki oraz sporządzili protokół jej zatrzymania i przejęli sprawę wraz z nietypowym bagażem do dalszego postępowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przywóz zwłok i szczątków ludzkich wymagane jest zaświadczenie polskiego konsula stwierdzającego, że zwłoki lub szczątki mogą być sprowadzone na terytorium RP. W przypadku jego braku, przywożący naraża się na odpowiedzialność karną określoną w Kodeksie karnym, który stanowi, że kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.