Konwój więźniów przyleciał Casą do Polski. Zobaczcie, jak to wyglądało!

Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP zorganizował kolejne przejęcie osób pozbawionych wolności, przekazywanych na podstawie uregulowań prawnych i umów o charakterze międzynarodowym. Tym razem do realizacji zadania z uwagi na dużą liczbę osób przekazywanych wykorzystano dwa samoloty wojskowe typu Casa. Konwój odbył się na trasie Warszawa – Londyn – Warszawa. W ramach konwoju przetransportowano 32 osób. Do udziału w realizacji zadania skierowano 39 policjantów.

Reklama

Osoby, które dokonały przestępstw, aby uniknąć kary często pokonują setki kilometrów licząc, że wymiar sprawiedliwości ich nie dosięgnie. Jak się okazuje są w błędzie. Funkcjonariusze polskiej Policji wspólnie z policjantami na całym świecie namierzają i zatrzymują groźnych przestępców.

Reklama

Eskortowanie osób należy do zadań Policji. Konwojowanie zatrzymanych odbywa się nie tylko na terenie kraju, ale również poza jego granicami. Policja konwojuje zatrzymanych głównie drogą lotniczą.

Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP systematycznie organizuje konwoje osób zatrzymanych poza granicami kraju, są one wykonywane na pokładach statków powietrznych, jak również na drogowych przejściach granicznych i w punktach kontaktowych. W ubiegłym roku przekonwojowano 1742 osoby.

Jedną z metod realizacji tego typu zadań są konwoje zbiorcze wykonywane samolotami wojskowymi. Ich realizacja nie byłaby możliwa bez współpracy z Siłami Powietrznymi. Jest to najefektywniejszy sposób sprowadzania osób, które za granicą ukrywały się przed organami ścigania. Warunkiem niezbędnym do zorganizowania tego rodzaju konwoju jest zakwalifikowanie odpowiedniej liczby osób mogących zostać przekazanych w tym samym miejscu i czasie.