Uwaga! Rakotwórcze ciastka dla dzieci! Jeśli je macie – natychmiast wyrzućcie!

  • Post category:Polska

Jak ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny ciastka „Belkorn” Biskids 6+ nie powinny być spożywane przez konsumentów. Co gorsza ciastka przeznaczone są dla dzieci. W produkcie stwierdzono wysoki poziom akryloamidu. Substancja ta może mieć działanie genotoksyczne i kancerogenne.

Reklama

Fot. GIS

Chodzi o ciastka „Belkorn” Biskids 6+ with appleconcentrate, no added sugars, 150 g Kraj pochodzenia – Belgia

Reklama

Producent – CRV Corthouts NV Oznaczenie partii produkcyjnej: partia numer 171401, data minimalnej trwałości 03/04/2018

Powodem ostrzeżenia jest  Wysoki poziom akryloamidu, substancji potencjalnie genotoksycznej i kancerogennej. Badanie laboratoryjne potwierdzające wysoki poziom akryloamidu zostało wykonane w Holandii

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Producent wystosował ostrzeżenie publiczne skierowane do konsumentów, zamieszczone na stronie internetowej władz Belgii. Odbiorca w Polsce został powiadomiony przez firmę: CRV Corthouts NV o konieczności wycofania ww. produktu z obrotu handlowego, jednak do tego czasu cała kwestionowana partia została sprzedana kolejnym odbiorcom. Ustalono, że polska firma powiadomiła wszystkich kontrahentów o konieczności wycofania kwestionowanej partii z obrotu handlowego.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów:

Wskazana powyżej partia produktu pn. „Belkorn” Biskids 6+ with appleconcentrate, no added sugar, 150 g, nie powinna być spożywany przez konsumentów, szczególnie przez dzieci, z uwagi na stwierdzony wysoki poziom akryloamidu. Produkt można zwrócić do miejsca zakupu lub zniszczyć.