UWAGA! Od niedzieli nocna pomoc tylko w szpitalach znajdujących się w tzw. „sieci”! [LISTA]

  • Post category:Polska

Od niedzieli, 1 października w życie wchodzą przepisy dotyczące sieci szpitali. Oznacza to, że pomocy nie uzyskamy już ani na SOR, ani też w przychodniach z pomocą nocną. Ma to odciążyć Szpitalne Oddziały Ratunkowe do których zgłaszają się pacjenci np. ze zwykłym przeziębieniem.

Reklama

Fot. Pixabay

Jak będzie to działać w praktyce? Obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znajdzie się dodatkowy oddział doraźnej pomocy medycznej na którą mogą udać się pacjenci cierpiący np. z powodu grypy lub bólu brzucha.

Reklama

Jak ministerstwo argumentuje zmiany?

Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

Rozwiązania zawarte w ustawie zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i rozporządzeniu, utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Pełny wykaz szpitali z podziałem na województwa znajdziecie na samym dole strony Ministerstwa Zdrowia [LINK].