Nielegalnie przekroczył granice twierdząc, że nie ma dokumentów. Okazało się, że je ma, ale…

  • Post Category:Polska

Funkcjonariusze z nowodworskiej placówki pełniąc służbę w ramach działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji zatrzymali mężczyznę podającego się za obywatela Bangladeszu. Cudzoziemiec nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, jednak podczas dalszych czynności znaleziono przy nim portugalski dowód osobisty.

Reklama

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Bengalczyk oświadczył, że do Polski przyjechał z Brukseli samochodem. Mężczyzna przyznał, że w chwili obecnej nie posiada tytułu pobytowego w żadnym z państw UE. Podczas rutynowej kontroli osobistej znaleziono w jego portfelu portugalski dowód osobisty, który w znacznym stopniu odbiegał od oryginału. Cudzoziemiec poinformował, że podrobiony dokument nabył za 2000 euro od innego ob. Bangladeszu w Brukseli, który miał mu umożliwić swobodne podróżowanie po Europie.

Reklama

Komendant PSG Warszawa – Modlin wszczął z urzędu wobec mężczyzny podającego się za ob. Bangladeszu postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Mężczyźnie został przedstawiony zarzut posiadania podrobionego na wzór oryginalnego dokumentu w postaci portugalskiego dowodu osobistego, czym czynił przygotowania do posłużenia się tym dokumentem, jako autentycznym. tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 270 §3 kk. Cudzoziemiec dobrowolnie poddał się karze w postaci kary grzywny. Po zakończonych czynnościach cudzoziemiec został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku.