Dziś przestaje obowiązywać program relokacji uchodźców!

  • Post category:Polska

Dziś przestaje obowiązywać program UE o relokacji tzw. uchodźców, w ramach którego Polska miała przyjąć 7 tysięcy osób. Zgodnie z obowiązującymi zapisami decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 22 września 2015 r., na mocy której do poszczególnych państw UE relokowanych miało zostać 120 tys. uchodźców, przestanie obowiązywać z dniem 26 września 2017 r. W ramach programu relokacji Polska miała przyjąć 7 tysięcy osób. 

Reklama

Fot. Shutterstock

Wygaśnięcie programu skutkuje tym, iż nie można nakładać na Polskę sankcji za nieprzestrzeganie obowiązujących kwot tzw. uchodźców.

Reklama

Jedynie Malta wywiązała się z przestrzegania programu. Hiszpania wypełniła 13,7% planu relokacji, Belgia 25,6%. Holandia 39,6%, a Portugalia 49,1%. Polska nikogo nie relokowała.