Urzędnik kazał bić żołnierza metalową rurką po głowie. Żołnierz zmarł

  • Post category:Polska

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie 18 września 2017 roku skierował do Sądu Rejonowego w Myślenicach akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi H. To były Naczelnik Wydziału do Walki z Bandytyzmem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie.

Reklama

Fot. Pixabay

Kazimierz H. został oskarżony o nakłonienie podległego mu funkcjonariusza UB do zadania zatrzymanemu żołnierzowi podziemia niepodległościowego Janowi S. ciosów metalową rurką w głowę. Skutkowały one powstaniem poważnych obrażeń ciała u pokrzywdzonego. Prokurator oskarżył go również o nieudzielenie zatrzymanemu pomocy medycznej w wyniku czego Jan S. zmarł 29 stycznia 1955 roku w Krakowie.

Reklama

Śledztwo zostało wszczęte na skutek pisemnego zawiadomienia złożonego przez osobę prywatną. W jego toku,  w oparciu o zeznania świadków oraz uzyskaną dokumentację, ustalono, że Kazimierz H. był organizatorem akcji mającej na celu ujęcie Jana S. – jednego z najdłużej ukrywających się żołnierzy podziemia niepodległościowego na terenie Polski południowej. Opracowując plan zatrzymania Jana S. oskarżony nakłonił podległego mu funkcjonariusza do doprowadzenia żołnierza do utraty świadomości. Kiedy pokrzywdzony znajdował się już w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia, oskarżony nie zapewnił mu odpowiedniej opieki medycznej i zaniechał skierowania go do szpitala. W ten sposób przyczynił się do śmierci Jana S.