Prezydent Duda złoży wizytę w USA; spotka się m.in. z prezydentem Trumpem

  • Post category:Polska

Prezydent Andrzej Duda udaje się w poniedziałek z wizytą do USA; wygłosi m.in. przemówienie na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, będzie miał też okazję do rozmowy z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem i wiceprezydentem Mike’em Pencem.

Reklama

Andrzej Duda i Donald Trump Fot. Kancelaria Prezydenta

Podczas pobytu w ONZ prezydent spotka się ponadto m.in. z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką oraz prezydent Litwy Dalią Grybauskaite. Pierwszego dnia wizyty, we wtorek, prezydent weźmie udział w debacie generalnej 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował w poniedziałek, że wystąpienie prezydenta, będzie dotyczyło m.in. naszego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Reklama

Szczerski przypomniał, że „od nowego roku Polska staje się członkiem tego najistotniejszego dla pokoju światowego gremium decyzyjnego”. „Prezydent oczywiście podziękuje za wybór Polski do tego grona; będzie też zarysowywał najważniejsze wytyczne, wyznaczniki polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, polskiej pracy w tym gremium” – mówił Szczerski.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało w tajnym głosowaniu Polskę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19. Polska była jedynym kandydatem z grupy państw Europy Wschodniej, ubiegającym się o to miejsce. Szczerski powiedział, że w przemówieniu Andrzeja Dudy, duży akcent będzie też położony na pojęcie wolności, jako drogi do pokoju.

„Pan prezydent zwróci ponadto uwagę na nowy rodzaj zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego – jakim jest ingerencja państw trzecich i organizacji zewnętrznych w procesy demokratyczne w państwach suwerennych” – zaznaczył prezydencki minister. Pytany, czy prezydent będzie mówił w tym kontekście także o Polsce, Szczerski odparł, że Andrzej Duda nie będzie wskazywał konkretnego kraju, ale będzie mówił o problemie.

Szczerski zaznaczył, że w ostatnim czasie, mieliśmy kilkakrotnie do czynienia z taką ingerencją, zarówno w procesy wyborcze, jak i w procesy „decydowania demokratycznego państw suwerennych”. „To ma związek z doświadczeniami w różnych miejscach na świecie. Mieliśmy wrażenie i to jest też poświadczone w wielu krajach, nie w Polsce, że proces wyborczy podlegał bardzo silnym, zewnętrznym ingerencjom państw trzecich. I poprzez fake news, ale także po prostu poprzez ingerencję w proces demokratyczny. I o tym prezydent będzie przede wszystkim mówił” – powiedział prezydencki minister.

Jak dodał, do tej pory kwestia bezpieczeństwa i zadania Rady Bezpieczeństwa ONZ, łączyły się z zagrożeniami czysto militarnymi. „Natomiast Rada Bezpieczeństwa powinna zająć się wielopłaszczyznowymi elementami dzisiejszego bezpieczeństwa. Od cyberbezpieczeństwa, poprzez bezpieczeństwo środowiskowe, społeczne, ekonomiczne, ale także bezpieczeństwo demokratycznej suwerenności państw” – podkreślił Szczerski

. „Osobnym elementem pobytu prezydenta w ONZ będzie dyskusja i aktywność pana prezydenta wokół kwestii klimatycznych” – zapowiedział Szczerski. Przypomniał, że w przyszłym roku w Katowicach odbędzie się konferencja klimatyczna ONZ – COP 2018.

„Prezydent odbędzie szereg rozmów z sekretarzem generalnym ONZ, ale także będzie brał udział w tzw. Dialogu Liderów z przywódcami innych państw, poświęconym kwestii zmian klimatycznych i agendy konferencji klimatycznej, która będzie miała miejsce w przyszłym roku w Polsce” – powiedział prezydencki minister.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP