Nie żyje sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Lech Morawski!

  • Post category:Polska

Profesor Lech Morawski zmarł dziś w Warszawie. Był sędzią Trybunału Konstytucyjnego i polskim prawnikiem, specjalizującym się w teorii państwa i prawa oraz filozofii prawa, profesorem nauk prawnych, członkiem Trybunału Stanu, sędzią Trybunału Konstytucyjnego od 2015, dopuszczonym do orzekania 20 grudnia 2016.

Reklama

Fot. Wikipedia

Lech Morawski w  1967 został absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Studia prawnicze ukończył w 1972 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1978 (na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Domniemania w prawie, której promotorem był Wiesław Lang). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1988. Jego rozprawa habilitacyjna, zatytułowana Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, otrzymała I nagrodę w konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo”. W latach 1989­–1990 i w 1999 przebywał na stypendium Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych otrzymał postanowieniem z 16 sierpnia 1999. Zawodowo związany z UMK, od 1990 na stanowisku profesorskim. W 1998 został kierownikiem Katedry Teorii Prawa i Państwa na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Pracował na UMK do 2015[2]. Był również kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Należy do różnych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m.in. do International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR).

Reklama

życiorys: wikipedia