Mularczyk o analizie BAS: Polsce przysługują roszczenia odszkodowawcze

  • Post category:Polska

Biuro Analiz Sejmowych stoi na stanowisku, że w świetle dokumentów międzynarodowych, Polsce przysługują wobec RFN roszczenia odszkodowawcze – powiedział PAP inicjator prac analitycznych nad polskim prawem do reparacji wojennych, poseł PiS, Arkadiusz Mularczyk.

Reklama

Fot. Wikipedia

Biuro Analiz Sejmowych zakończyło prace nad ekspertyzą dot. możliwości dochodzenia przez Polskę od Niemiec odszkodowań za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, o którą wnioskował Arkadiusz Mularczyk (PiS) – poinformował PAP dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. Ekspertyza trafiła w ręce posła PiS A. Mularczyka w sobotę.

Reklama

Dokument w całości znajdzie się na stronie internetowej Kancelarii Sejmu w poniedziałek. Poseł A. Mularczyk w wywiadzie dla PAP przedstawił najważniejsze tezy zawarte w analizie sporządzonej przez Biuro Analiz Sejmowych.

PAP: Kto sporządził ten dokument, tę analizę? Czy pod ekspertyzą są podpisy autorów? 
AM: Ekspertyzę sporządziło Biuro Analiz Sejmowych. Wiem, że nad ekspertyzą pracował zespół prawników, a bezpośrednim autorem jest prof. Robert Jastrzębski. Opinię zaakceptował wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych dr Przemysław Sobolewski.

PAP: Ile stron liczy ten dokument? 
AM: Dokument liczy 40 stron. Jest to opinia, która w sposób kompleksowy podchodzi do kwestii reparacji wojennych od czasu I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski i postępowania Niemiec wobec innych krajów poszkodowanych przez II wojnę światową.

PAP: Czy w tym dokumencie zawarta jest konkluzja, że Polska nie straciła swojego prawa ubiegania się o reparacje wojenne od Niemiec? 
AM: W opinii sporządzonej przez Biuro Analiz Sejmowych jest odwołanie się do 140 pozycji z literatury polskiej i międzynarodowej, w szczególności dotyczy ona możliwości dochodzenia przez Polskę roszczeń od Niemiec za szkody spowodowane przez II Wojnę Światową w związku z umowami międzynarodowymi, które zawarły Niemcy w tej sprawie. Ta kompleksowa opinia porównuje jak rozwijały się problemy reparacji wojennych od czasów I wojny światowej, poprzez II wojnę światową aż do lat 90., kiedy to nadal były wypłacane przez Niemcy reparacje za II wojnę światową.

PAP: Gdyby chcieć dokonać syntetycznego ujęcia tego dokumentu, to jakie są główne konkluzje?
AM:
 W kilku zdaniach: w związku z tym, że Polska poniosła największe straty ludności, majątku narodowego, największe straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich, w związku z tym, że Niemcy prowadziły politykę okupacyjną, która polegała na celowej i zorganizowanej eksterminac

ji ludności, a także w związku z tym, że intensywnie eksploatowano społeczeństwo polskie, poprzez przymuszanie do pracy, celowo niszczono polski majątek narodowy, Biuro Analiz Sejmowych stoi na stanowisku, że w świetle zapisów konwencji haskiej, konferencji poczdamskiej i praktyki międzynarodowej, Polsce przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze.

Więcej: Codzienny Serwis Informacyjny PAP