Wstrząsające nagrania z Ukrainy. Setki ciał, ślady tortur, związane ręce[UWAGA DRASTYCZNE]

  • Post category:Polska

W obwodzie charkowskim trwają ekshumacje ofiar rosyjskiego bestialstwa. „Co najmniej 1 cywil wykazywał ślady tortur, a ja widziałem dwa ciała (uważane za żołnierzy) ze związanymi rękami” – donoszą korespondenci. 

Reklama


„Dziś obserwowałem, jak Ukraina rozpoczęła ekshumację ponad 440 ciał znalezionych w miejscu masowego pochówku na obrzeżach wyzwolonego miasta Izium w obwodzie charkowskim.” – napisała Liz Cookman, korespondentka na Ukrainie.

Reklama

Drugim istotnym celem inwazji był Charków, drugie najludniejsze miasto Ukrainy, położone blisko granicy rosyjskiej. Na tym kierunku uderzała elitarna 1 Gwardyjska Armia Pancerna z Zachodniego Okręgu Wojskowego, obejmująca 2 Gwardyjską Tamańską Dywizję Zmechanizowaną im. M. Kalinina oraz 4 Gwardyjską Kantemirowską Dywizję Pancerną im. Jurija Andropowa. Ponadto wraz z 1 Gwardyjską Armią Pancerną rozmieszczone zostały jeszcze dwie brygady: 6 Częstochowska Brygada Pancerna i 27 Samodzielna Gwardyjska Brygada Zmechanizowana, a także pododdziały artylerii, saperów i inne.

Jako odwód rozlokowana została w rejonie Kurska i Biełgorodu 20 Gwardyjska Armia Ogólnowojskowa, której główne oddziały stanowiły dwie dywizje zmechanizowane: 3 Gwardyjska Dywizja Zmechanizowana i 144 Gwardyjska Jelnińska Dywizja Zmechanizowana