Ogromna pożyczka dla Ukrainy. Chodzi aż o 5 mld euro!

  • Post category:Polska

Parlament Europejski zatwierdził przekazanie Ukrainie 5 mld euro pożyczki. To druga transza. Całość pomocy wyniesie 9 mld euro.

Reklama

Pożyczki dla Ukrainy zostaną zabezpieczone gwarancjami, jakie udzielą państwa członkowskie UE.

Reklama

Pieniądze, które popłyną na Ukrainę będą w pełni zabezpieczone na 70 % swojej wartości. Po ty, jak nowa transza zostanie zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę, pieniądze mają szybko trafić na Ukrainę.