Uwaga! GIS wycofuje popularny ser! Może zawierać metalowe ciała obce!

  • Post category:Polska

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że firma LACTALIS Polska Sp. z o.o. prowadzi wycofanie sera koziego Sainte Maure Chevre President 200 g ze wskazanymi poniżej terminami przydatności do spożycia, ze względu na informację otrzymaną od francuskiego producenta Société Fromagère de Riblaire (weterynaryjny numer identyfikacyjny FR 79 299 001 CE) o możliwej obecności metalowych ciał obcych w produkcie.

Reklama

Szczegóły dotyczące produktów:

Reklama

Nazwa produktu: Sainte Maure Chevre President 200g

 

Produkt

 

Termin przydatności do spożycia

 

Sainte Maure Chevre President

 

 

09.10.2022

 

 

17.10.2022

 

 

20.10.2022

 

 

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma LACTALIS Polska Sp. z o.o. rozpoczęła wycofywanie i poinformowała o możliwości zwrotu serów z wyżej wymienionych partii do miejsca zakupu. W przypadku dodatkowych pytań i/lub wątpliwości istnieje możliwość kontaktu z zespołem ds. obsługi konsumenta pod numerem telefonu 222-708-500 lub kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

Informacja o wycofaniu jest dostępna także na stronie internetowej firmy: https://lactalis.pl/

Organy urzędowej kontroli żywności monitorują wycofanie kwestionowanych partii produktu z obrotu w Polsce.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii produktów wskazanych w komunikacie.