Zagrożenie radiacją w przypadku awarii w Zaporożu. Rosjanie też mogą mieć kłopoty!

  • Post category:Polska

W przypadku poważnej awarii Elektrowni Atomowej w Zaporożu radioaktywna chmura dotrze na terytorium Ukrainy oraz Rosji – poinformował ukraiński koncern Energoatom, który przedstawił najnowsze prognozy awarii, jeśli ta miałaby się wydarzyć.

Reklama

„W razie wypadku w jednym z bloków energetycznych ZAES chmura promieniowania pofrunie w pobliże Rosji. Obecna prognoza  na 29 września 2022 r. została sporządzona przez Państwowy Urząd Regulacyjnego Ukrainy.

Reklama

Zaleca się również wykonanie uszczelnienia pomieszczeń (okien, drzwi), włączenie klimatyzatorów, wentylatorów, zamknięcie kanałów wentylacyjnych, wywiewnie; wprowadzić specjalne tryby zrobotyzowanej szkoły i przedszkoli dziecięcych, zorganizować bary sanitarne przy wejściach do kwater, w tym zdjąć okrycie wierzchnie i ponownie wezwać.

Ponadto w rejony potencjalnie niebezpieczne zaleca się wchodzenie w plombowanie opakowań po żywności, wodzie, białych papierach, dokumentach i cennych przemówieniach, otaczanie lasu i nie łamanie ogrodzenia przy podlewaniu i łowieniu ryb na drogach wodnych.

Aby zapobiec piłowaniu na terenach podmokłych, zaleca się przeprowadzenie dekontaminacji terenu, a także wprowadzenie specjalnych granic dla pojazdów wjeżdżających do Uzbekistanu, ruchu na drogach bez twardej osłony.” – piszą Ukraińcy.