Pani Anna z Ukrainy przekonuje, że „Rzeczpospolita do nie Polska” [WIDEO]

  • Post category:Polska

Przypływ imigrantów ze wschodu może być dobrą okazją na wymianę doświadczeń kulturowych… jednak nieraz robi się niezręcznie, gdy słuchamy. Ludzie popełniają błędy – z obu stron – jednak niewiedza bywa czasem porażająca.

Reklama

@annamalevych777 Ответ пользователю @lucasssci #рекирекомендации #славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #українкаяцемояземля🇺🇦💙💛 #poland🇵🇱 #poland ♬ оригинальный звук – Анна Малевич


„Kijów nigdy nie był polski, ponieważ on był na terytorium Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita to nie Polska, to obojga narodów. Proszę Pana powtórzyć 6 klasę” – słyszymy na nagraniu.

Reklama

Rzeczpospolita Obojga Narodów, potocznie była nazywana właśnie Polską. Było to państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstałe w roku 1569 na mocy unii lubelskiej, przestało istnieć w wyniku traktatów rozbiorowych w 1795 roku.

Kijów po unii lubelskiej w 1569 roku zostało włączony do Korony Polskiej i było miastem królewskim Rzeczypospolitej.

W 1648 r. zostało opanowane przez Kozaków Chmielnickiego, miasto odzyskał Janusz Radziwiłł w 1651 r., jednak sytuacja zmieniła się po ugodzie perejasławskiej, w której Bohdan Chmielnicki oddał ówczesną lewobrzeżną Ukrainę i Kijów carowi rosyjskiemu.

Na mocy rozejmu andruszowskiego w 1667 roku Rzeczpospolita przyznała czasowo (na 2 lata) prawa Rosji do Kijowa, a w 1686 roku na mocy traktatu Grzymułtowskiego miasto zostało przyznane Carstwu Rosyjskiemu. Jednak kolejne sejmy polskie nie chciały ratyfikować traktatu, więc prawnie pozostawał on nieważny, aż do sejmu konwokacyjnego w 1764 roku, gdy sejm zatwierdził zabór przez Rosję Zadnieprza. Jednak nie dotyczyło to samego Kijowa. Żaden z traktatów polsko-rosyjskich dotyczących miasta nie był nigdy ratyfikowany. Formalnie więc Kijów pozostawał miastem królewskim Korony aż do II rozbioru w 1793 roku (gdy zlikwidowano województwo kijowskie), a królowie Polscy nosili tytuł „księcia kijowskiego” do samego końca Rzeczypospolitej.