Gwałtowny wzrost cen. Najgorsze dopiero przed nami. Zapnijcie pasy

  • Post category:Polska

Inflacja to proces wzrostu cen w gospodarce polskiej. Jest mierzona przez GUS i prezentowana w formie wskaźników cen. Inflacja najczęściej jest rozumiana jako średnie zmiany cen konsumpcyjnych towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe.

Reklama

Za utrzymanie inflacji w Polsce na optymalnym poziomie odpowiada Narodowy Bank Polski, zaś przepisy ustawy o NBP mówią, że „podstawowym celem działalności Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP”.

Reklama

Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/− 1 punkt procentowy. Jest to w ocenie RPP optymalny poziom inflacji dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski.

„Choć faktycznej recesji jeszcze Polacy nie odczuwają, to prognozy dla gospodarki nie są zbyt optymistyczne. – Z jednej strony należałoby podnosić stopy procentowe z powodu inflacji, z drugiej je obniżać, z powodu grożącej recesji, to w makroekonomii się nazywa sytuacją stagflakcji, takim koszmarem ekonomicznym” – powiedział w programie Newsroom prof. Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula cytowany przez Money.pl