Czy kolejny Polak poprosił o o nadanie statusu uchodźcy? Skończy jak Czeczko?

  • Post category:Polska

Jak informuje Salon24 Białoruski Komitet Graniczny poinformował, że na granicę polsko-białoruską zgłosił się kolejny Polak z prośbą o nadanie statusu uchodźcy. Jak wskazuje, miał to zrobić „z obawy o życie i zdrowie”. Ponieważ informacje strony białoruskiej nie są wiarygodne, dopóki nie potwierdzi ich Polska możemy traktować z przymrużeniem oka. 

Reklama

Autorstwa Beentree – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4467391

„Obywatelowi Polski zezwolono na przekroczenie granicy i zalecono wystąpienie do MSW o uzyskanie odpowiedniego statusu” – czytamy.

Reklama

Przypominamy jak skończył Emil Czeczko
Emil Czeczko to polski żołnierz w stopniu starszego szeregowego, dezerter do Białorusi. Po ucieczce odegrał epizodyczną rolę propagandową w medialnym uwiarygadnianiu oceny kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy z perspektywy władz Alaksandra Łukaszenki.

17 marca 2022 Komitet Śledczy Białorusi poinformował, że Emil Czeczko został znaleziony martwy w mieszkaniu w Mińsku, które wcześniej wynajął mu zatrudniający go dyrektor centrum „Systemowa Obrona Praw Człowieka” Dzmitryj Bialakou. Czeczko miał zostać zastany powieszony, a okoliczności jego śmierci miała badać białoruska grupa śledczo-dochodzeniowa.

Do pogrzebu Emila Czeczko doszło 2 miesiące po niewyjaśnionej ostatecznie śmierci, na początku maja 2022. Według strony białoruskiej, późna data pogrzebu miała być spowodowana brakiem odpowiedzi na telefony ze strony matki i krewnych Czeczki, a także brakiem współpracy ze strony polskiej ambasady w Mińsku[26]. Dezerter został pochowany na polskim cmentarzu wojennym w miejscowości Dołhinów na północy Białorusi