Podwyższony poziom rtęci w dwóch miejscach!

  • Post category:Polska

Podwyższone wartości rtęci na Odrze wystąpiły w Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim na Śląsku. Rtęci nie stwierdzono w woj. dolnośląskim i lubuskim i zachodniopomorskim – podał w środę Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Reklama

Wczoraj, tj. 16 sierpnia Z-ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk uczestniczyła w konferencji prasowej poświęconej aktualnej sytuacji na rzece Odrze.

Reklama

Minister M. Gosk poinformowała o rozważanych aktualnie przyczynach śniecia ryb, które może wynikać z:

  1. przedostania się do wody substancji toksycznej,
  2. niekorzystnych warunków naturalnych,
  3. odprowadzenia do wody dużej ilości wód przemysłowych powodujących znaczne zasolenie,
  4. połączonych hipotez 2 i 3.

Minister podkreśliła, że od 28 lipca br. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ pobrało prawie 300 próbek z 29 punktów pomiarowych. Jednocześnie wykonano prawie pięć tysięcy analiz uwzględniających 30 parametrów fizyko-chemicznych.

Chcąc zobiektywizować otrzymane wyniki, 87 próbek wody z Odry zostało wysłanych za granicę do trzech certyfikowanych i akredytowanych laboratoriów: w Czechach, Wielkiej Brytanii i Holandii.

Przekazano ponadto informację o zakończeniu  pierwszej fazy badania ryb prowadzonej przez Instytut Weterynarii w Puławach. Wykluczyła ona rtęć oraz metale ciężkie jako przyczynę śnięcia ryb.