Jest źle. Inflacja szaleje. GUS opublikował dane

  • Post category:Polska

Główny Urząd Statystyczne opublikował dane dotyczące wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r.

Reklama

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Reklama

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r.

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%).