Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP

  • Post category:Polska

Na podstawie Zarządzenia nr 193 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego oraz 192 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP, Prezes Rady Ministrów od dnia 1 lipca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 lipca 2022 roku do godz. 23:59 wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Reklama

  • Drugi stopień alarmowy (BRAVO)
  • Trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP)

Drugi stopień alarmowy BRAVO

Reklama

 ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. Ten stopień alarmowy obejmuje cały kraj.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy CRP również obejmuje teren całego kraju.