Uwaga! SANEPID wycofuje partię kiełbasy. Zagrożenie dla zdrowia!

  • Post category:Polska

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Przekroczenie dopuszczalnego poziomu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w partii produktu pn. Kiełbasa wiejska pieczona.

Reklama

Fot. GIS

Zagrożenie:

Reklama

W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu oraz sumy 4 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Kiełbasa wiejska pieczona
Numer partii: 406922
Data minimalnej trwałości: 20.04.2022
Producent – Zakład Mięsny CHABURA Sp. z o.o. Sp. K., Rylowa 2, 32-820 Szczurowa, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 12020204

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Producent poinformował odbiorców i rozpoczął proces wycofywania wyżej wymienionej partii produktu z rynku oraz wdraża działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu oraz sumy 4 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produkcie gotowym.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku nadzoruje działania podejmowane przez producenta.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.