RCB już wysyła alert na ukraińskie numery telefonów!

  • Post category:Polska

Jutro w Polsce mają zawyć syreny alarmowe w celu upamiętnienia Katastrofy Smoleńskiej. Dzwiek syren moze byc traumatyczny dla osób, które uciekły z ogarniętej wojną Ukrainy.

Reklama


By poinformować uchodźców, ze syreny nie będą ostrzegać przed zagrożeniem został wysłany alert RCB na ukraińskie numery, logujące się w polskich sieciach komórkowych.

Reklama

„Do osób posiadających ukraińskie karty SIM logujących się do polskich sieci komórkowych przesłany zostanie Alert RCB z informacją o uruchomieniu jutro syren w hołdzie Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej. SMS zostanie wysłany w języku ukraińskim 🇺🇦” – informuje MSWiA.