Czarnobyl: Rosjanie ukradli radioaktywne próbki! „Są w rękach wroga”

  • Post category:Polska

„Rosjanie okupujący elektrownię jądrową w Czarnobylu „splądrowali i zniszczyli” laboratorium z radioaktywnymi próbkami” – podaje stacja BBC. Brytyjska telewizja powołała się na komunikat ukraińskiej państwowej agencji zarządzania strefą wykluczenia w Czarnobylu.

Reklama

„Rosyjscy okupanci nielegalnie przejęli najnowsze laboratorium o wartości 6 mln euro, które znajduje się w strefie wykluczenia
Rosyjscy okupanci splądrowali i zniszczyli najnowsze Centralne Laboratorium Analityczne w Czarnobylu, które jest unikalnym kompleksem o potężnych możliwościach analitycznych, który może świadczyć usługi na każdym etapie gospodarowania radopadami, od klimatyzacji po unieszkodliwianie, a także badania i rozwój technologii.
Dzięki unijnemu Instrumentowi Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Jądrowego (ISRP) projekt mający na celu poprawę infrastruktury gospodarowania odpadami promieniotwórczymi został pomyślnie zrealizowany w 2015 r. wraz z ukraińskim partnerem SACP. Prawie 100 sztuk najnowocześniejszego sprzętu analitycznego, który nie ma odpowiednika w Europie.
Laboratorium pełniło strategiczne, unikalne funkcje, a mianowicie:
o scharakteryzowanie próbek odpadów promieniotwórczych z Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia za pomocą wskaźników fizycznych, chemicznych i radiacyjnych;
o pomoc analityczną w weryfikacji zgodności kondycjonowanych opakowań odpadowych ze specyfikacjami;
o opracowanie niezbędnych metod kontroli i standaryzacji.
o świadczenie usług analitycznych w sprawach państwowego badania bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego oraz kontroli przestrzegania warunków licencyjnych przy realizacji działań w zakresie gospodarowania odpadami radioaktywnymi;
o wsparcie doradcze dla organów administracji publicznej w zakresie realizacji Koncepcji Rozwoju Strefy Wykluczenia (ponowne zakopanie radodpadów, wybór miejsca na utworzenie cmentarzyska radodpadów, monitoring strefy wykluczenia itp.);
o wsparcie ekspercko-analityczne i metodyczne uczestników procesu zagospodarowania radodpadów (obiekty strefy wykluczenia, NNEGC „Energoatom” itp.).
U podstawy laboratorium znajdowały się wysoce aktywne próbki i próbki radionuklidów, które dziś znajdują się w rękach wroga, który mamy nadzieję zaszkodzi sobie, a nie cywilizowanemu światu.” – czytamy w oświadczeniu.

Reklama