Wstrząsające doniesienia! W Rosji powstały obozy koncentracyjne dla kobiet i dzieci!

  • Post category:Polska

Rzecznik praw człowieka Ukrainy Ludmyła Denisowa podała alarmującą wiadomość mieszkańcy Donbasu na wschodzie Ukrainy są przymusowo wywożeni do Rosji, gdzie zabiera się im ukraińskie dokumenty i telefony. 

Reklama

Fot. Pixabay

 

Reklama

„Kobiety i dzieci są masowo deportowane z terenów obwodów donieckiego i ługańskiego, czasowo okupowanych przez wroga.
W osiedlach, do których wkraczają wrogie wojsk, organizowane są tak zwane „korytarze humanitarne”, w których mieszkańcy mają być wywiezieni do kraju agresora. Kobiety, dzieci i osoby starsze są przeszukiwane, ukraińskie dokumenty, telefony są konfiskowane i wysyłane w rejony przygraniczne Federacji Rosyjskiej. Tam są umieszczani w obozach koncentracyjnych, a następnie przenoszą się do pogrążonych depresyjnych regionów Rosji w celu osiedlenia się.
Ludzie pozostają bez możliwości porozumiewania się z bliskimi, często bez żywności i podstawowych artykułów pierwszej potrzeby.
Obecnie brak jest danych o liczbie deportowanych osób. Prokuratura Generalna prowadzi śledztwo przygotowawcze w sprawie nielegalnej deportacji do Rosji 2389 dzieci z okupowanych terytoriów Donbasu.
Ale rasistowska prasa, która ma tendencję do zniekształcania rzeczywistości w kierunku przekraczania zdobyczy agresji, odnotowuje około 206 tys. migrantów z Donbasu.
Możemy założyć obecność tysięcy przymusowo deportowanych mieszkańców Doniecka i Ługańska z okupowanych terytoriów.
Próby stworzenia przez wrogów „granicy humanitarnej” podobnej do okupowanego kraju odnotowano także w obwodach charkowskim, czernihowskim, sumskim i kijowskim. Losy osób przymusowo deportowanych są nadal nieznane.
Takie działania państwa-agresora kwalifikowane są jako porwanie, które jest zbrodnią wojenną i bezpośrednim naruszeniem art. 3 i 34 Konwencji Genewskiej o ochronie osób cywilnych w czasie wojny, art. Prawa polityczne i art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Apeluję do społeczności międzynarodowej o uwzględnienie działań terrorystycznych wojsk państwa-agresora przy określaniu granic nacisku sankcji na Rosję.
Wzywam obywateli Ukrainy, nie ufaj okupantom! Do ewakuacji należy korzystać wyłącznie z oficjalnie zatwierdzonych korytarzy humanitarnych ogłoszonych na stronach internetowych władz Ukrainy.
Takie informacje można znaleźć codziennie na stronie internetowej komisarza, moim kanale telegramowym i na Facebooku.
Bądź ostrożny!” – czytamy we wpisie.