500 plus dla niepełnosprawnych. Zmiany w programie

  • Post category:Polska

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych ulegnie zmianie. Więcej osób będzie mogło wnioskować o środki.

Reklama

Fot. Pixabay

Do tej pory o 500 plus dla niepełnosprawnych mogły się obiegać osoby z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie. Warunkiem było okazanie orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji i nieprzekroczenie progu dochodowego.

Reklama

Wszystko pozostaje bez zmian oprócz tego ostatniego kryterium. Próg dochodowy został podniesiony z 1772,08 zł do 1896,13 zł brutto.

Próg został podniesiony w związku z waloryzacją rent i emerytur. W tym roku wskaźnik wyniósł 7 proc. i o tyle też został podniesiony próg uprawniający do uzyskania świadczenia.