Poszukiwani nauczyciele języka polskiego! Zmieńcie przepisy!

  • Post category:Polska

Bank Ofert dla nauczycieli pęka w szwach od propozycji nauczania języka polskiego dla obcokrajowców. Tymczasem przepisy mówią, że potrzebne są studia kierunkowe – 

Reklama

Według obowiązujących przepisów kandydat na stanowisko nauczyciela języka polskiego zobowiązany jest do spełnienia warunków wskazanych w Rozporządzeniu MNiSW. Nauczycielem języka polskiego może zostać absolwent studiów licencjackich lub magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne i ukończył studia związane z nauczanym przedmiotem zajęć – ukończone studia polonistyczne.

Reklama

Tymczasem na rynku pracy jest wielu absolwentów rusycystyki i ukrainistyki. Znają świetnie język polski, bo jest to ich język ojczysty i po odpowiednim kursie metodycznym świetnie sprawdziliby się jako nauczyciele jezyka polskiego dla obcokrajowców.

To samo tyczy się absolwentów studiów tłumaczeniowych – gdzie polski odgrywał równorzędną rolę jak języki obce.

Zaproponowane rozwiązanie z zatrunieniem nauczycieli z Ukrainy jest dobre jesli chodzi o przedmioty kierunkowe, ale jeśli chodzi o język polski moze okazać się, że młodzi ludzie szybciej nauczą się języka polskiego niż nauczyciele.
Potrzebne są zdecydowane działania, bo obecnie większość uczniów z Ukrainy siedzi na lekcjach i nie rozumie tematu zajęć, nie umie też porozumieć się z rówieśnikami, co dodatkowo będzie ujemnie wpływać na ich kondycję psychiczną.