2400 zł na uchodźcę przez 2 miesiące. Jest jednak znaczący warunek

  • Post category:Polska

Sejm RP przyjął ustawę, w której usystematyzowano zasady pobytu w Polsce uchodźców z  Ukrainy. Polacy udzielający schronienia osobom z Ukrainy otrzymają pieniądze – 40 zł dziennie na osobę, czyli ok. 1200 zł miesięcznie. Wsparcie finansowe ma być udzielane na okres dwóch miesięcy.

Reklama

Fot. Pixabay

 

Reklama

Polacy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia finansowego zobowiązani będą udzielić uchodźcom zakwaterowania i wyżywienia ( dotyczy to obywateli Ukrainy) otrzymają wsparcie – 40 zł dziennie na osobę przez dwa miesiące, czyli około 2400 zł na osobę.

Jednak dotyczy to wyłącznie sytuacji, w których uchodźców przyjęto na podstawie umowy podpisanej z gminą.