Firmo, która handlujesz z Rosją! Przeczytaj! Wersja PL/ENG/RU

  • Post category:Polska

Od kilku tygodni trwa krwawa wojna w Rosji, wiele biznesów w poczuciu odpowiedzialności społecznej czy też presji zachodnich klientów zdecydowało się wycofać z rynku rosyjskiego.

Reklama

Fot. Pixabay

 

Reklama

Sami jesteśmy przedsiębiorcami. Rozumiemy jak ogromne są koszty inwestycji i logistyki na obcym rynku, ale jakkolwiek patetycznie by to nie zabrzmiało żyjemy w globalnej wiosce, a presja ma sens. Czy pieniądze tłumaczą wszystko? Czy można siedzieć okrakiem na barykadzie? Jedna z firm handluje w Rosją, a polski oddział chwali się pomocą dla uchodźców. Czy nie warto być transparentnym? W dzisiejszych czasach ludzie znają języki i widzą komunikację skierowaną na nasz rynek i na rynek rosyjski. Czy nie powinna być ona spójna? Jak to świadczy o wiarygodności danej firmy? Wszyscy ponosimy ciężar tej wojny, największy Ukraina i Ukraińcy, potem my Polska – miliony Polek i Polaków, którzy poświęcają swój czas, mieszkania i pieniądze, żeby przeciwstawić się złu. Jeśli zwykłego człowieka stać na takie wyrzeczenia, to czemu nie stać na nie firm z miliardowymi dochodami? Rozumiemy, że „business is business„, ale nie należy patrzeć na świat tylko przez pryzmat portfela.

ENGLISH VERSION:

The bloody war in Russia has been going on for several weeks, many businesses, feeling social responsibility or under pressure from Western customers, have decided to withdraw from the Russian market.We are entrepreneurs ourselves. We understand how huge investment and logistics costs are in a foreign market, but we live in a global village and the pressure makes sense. Does money explain everything? Can you still remain neutral? One of the companies trades in Russia, and the Polish branch boasts of helping refugees. Isn’t it worth being transparent? Nowadays, people know languages ​​and see different communication aimed at our market and the Russian market. Shouldn’t it be consistent? How does this prove the credibility of a given company? We all bear the burden of this war, the greatest Ukraine and Ukrainians, then we, Poland – millions of Poles who devote their time, housing and money to oppose evil. If an ordinary person can afford such austerities, why not companies with billions in revenues? We understand that „business is business”, but you should not look at the world only through the prism of your wallet.

РУССКИЙ ПЕРЕВОД:

Русский военный корабль, иди на х*й.

Если это читает кто-то из России, проснитесь и посмотрите, что происходит в Украине. Не бойтесь противостоять злу. Там гибнут такие люди, как вы, взрослые, женщины и дети. Сейчас инфлюенсер из России плачет, что инстаграм блокируют, мать из Украины плачет, что убили ее ребенка.