Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności! Przyprawa zawiera dwutlenek siarki!

  • Post category:Polska

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez system RASFF o wykryciu substancji alergennej – dwutlenku siarki w produkcie określonym poniżej, którego oznakowanie nie zawierało informacji o obecności tej substancji.

Reklama

 

Spożycie produktu przez osoby z alergią na dwutlenek siarki i siarczyny może wywołać u nich reakcję alergiczną.

Reklama

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: GINGER POWER – IMBIR W PROSZKU, 100 g, marki NGR

Najlepiej spożyć przed: 31.05.2023

Numer partii: LOT NO.4161

Numer artykułu: #21311 NGR

Kod kreskowy: 4260028480109

Importer: Export & Import Gunarajan Handelsagentur

Dystrybutor w Polsce: KK Polska Sp. z o.o. ul. Działkowców 15/ DOK 50-51, 84 -230 Rumia

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma KK Polska Sp. z o.o. wdrożyła procedurę wycofania przedmiotowego produktu, który po zakończeniu tego procesu zostanie zutylizowany.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują wycofanie kwestionowanej partii produktu z obrotu w Polsce.

Zalecenia dla konsumentów:

Osoby z alergią bądź nietolerancją na dwutlenek siarki i siarczyny nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu