Najnowszy komunikat Państwowej Agencji Atomistyki po przejęciu przez Rosjan elektrowni w Czarnobylu

  • Post category:Polska

Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego.

Reklama


Na podstawie aktualnych danych PAA informuje, że obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, oraz dla środowiska.

Reklama