Elektrownia w Czarnobylu w rękach Rosjan. Państwowa Agencja Atomistyki wydaje komunikat!

  • Post category:Polska

W związku z sytuacją w otoczeniu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie, jak również nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama

PAA otrzymała informację z ukraińskiego urzędu dozoru jądrowego w ramach międzynarodowego systemu wczesnego powiadamiania o awariach jądrowych (ang. USIE), że o godz. 17:00 wszystkie obiekty na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej zostały przejęte przez obce siły zbrojne. Nie odnotowano ofiar ani nie doszło do żadnych zniszczeń. PAA pozostaje w stałym kontakcie z urzędem dozoru jądrowego Ukrainy (ang. State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine).

Reklama

Państwowa Agencja Atomistyki nie odnotowała żadnych zmian w wynikach pomiarów promieniowania jonizującego w ramach krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. PAA prowadzi stały monitoring sytuacji radiacyjnej w kraju. Dane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (ang. Permanent Monitoring Station – PMS) publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Agencji.