Z OSTATNIEJ CHWILI! Trzy nowe potwierdzone przypadki wariantu Omikron w Polsce

  • Post category:Polska

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o trzech kolejnych przypadkach wirusa w mutacji Omicron: mężczyzna z powiatu piaseczyńskiego, mężczyzna z Warszawy oraz kobieta-obcokrajowiec z Warszawy. Wszystkie osoby znajdują się w izolacji.

Reklama

Reklama


Aktualna wiedza na temat Omicron

Naukowcy  na całym świecie prowadzą badania, aby pogłębić wiedzę na temat wariantu Omicron i będą nadal dzielić się wynikami tych badań, gdy tylko staną się dostępne.

Nie jest jeszcze jasne, czy Omicron jest bardziej przenoszony (np. łatwiej przenosić się z osoby na osobę) w porównaniu z innymi wariantami, w tym Delta. Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny wzrosła na obszarach Południowej Afryki dotkniętych tym wariantem, ale trwają badania epidemiologiczne, aby dowiedzieć się, czy jest to spowodowane Omicronem, czy innymi czynnikami.

Ciężkość choroby: nie jest jeszcze jasne, czy infekcja Omicronem powoduje cięższą chorobę w porównaniu z infekcjami innymi wariantami, w tym Delta. Wstępne dane sugerują, że liczba hospitalizacji w Republice Południowej Afryki wzrasta, ale może to być spowodowane rosnącą ogólną liczbą osób zakażonych, a nie wynikiem specyficznego zakażenia Omicronem. Obecnie nie ma informacji sugerujących, że objawy związane z lekiem Omicron różnią się od objawów występujących w przypadku innych wariantów. Początkowo zgłoszone infekcje dotyczyły studentów uniwersytetów — młodszych osób, które mają łagodniejszą postać choroby — ale zrozumienie poziomu ciężkości wariantu Omicron zajmie od kilku dni do kilku tygodni. Wszystkie warianty COVID-19, w tym wariant Delta, który dominuje na całym świecie, mogą powodować poważną chorobę lub śmierć, w szczególności u osób najbardziej podatnych na zagrożenia, dlatego zapobieganie jest zawsze kluczowe.