Pfizer/BioNTech: „3 dawki szczepionki chronią przed wariantem Omikron”

  • Post category:Polska

Pfizer/BioNTech poinformował o wstępnych wynikach badań. Wyniki wskazują, że trzy dawki szczepionki dają wystarczającą ochronę przed wariantem Omikron. 

Reklama

Aktualna wiedza na temat Omikron

Reklama

Naukowcy na całym świecie prowadzą badania, aby lepiej zrozumieć wiele aspektów  wariantu Omikron.

Nie jest jeszcze jasne, czy Omikron jest bardziej przenoszony (np. łatwiej przenosić się z osoby na osobę) w porównaniu z innymi wariantami, w tym Delta. Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny wzrosła na obszarach Południowej Afryki dotkniętych tym wariantem, ale trwają badania epidemiologiczne, aby dowiedzieć się, czy jest to spowodowane Omikronem, czy innymi czynnikami.

Ciężkość choroby: nie jest jeszcze jasne, czy infekcja Omikronem powoduje cięższą chorobę w porównaniu z infekcjami innymi wariantami, w tym Delta.

Wstępne dane sugerują, że liczba hospitalizacji w Republice Południowej Afryki wzrasta, ale może to być spowodowane rosnącą ogólną liczbą osób zakażonych, a nie wynikiem specyficznego zakażenia Omikronem.