Uwaga! Składnik suplementów diety zanieczyszczony tlenkiem etylenu!

  • Post category:Polska

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę YANGO sp. z o.o. wycofaniu określonych partii suplementów diety ze względu na zastosowanie przy ich produkcji składnika, który w wyniku badań przeprowadzonych przez firmę okazał się zanieczyszczony tlenkiem etylenu.

Reklama

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji.

Reklama

Producent: YANGO Sp. z o.o., ul. Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa

Zdjęcie produktu Nazwa produktu Numer partii Data minimalnej trwałości
Stress Release 0110 07.2023 r.
Stop nałogom – Panaseus 0110 11.2023 r.
Witamina B12 0110 03.2024 r.
CholeoPro 0410 01.2023 r.
Modulatory hemoglobiny 0410 08.2023

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Spółka YANGO sp. z o.o. rozpoczęła proces wycofywania wyżej wymienionych partii suplementów diety. Wszyscy odbiorcy tej firmy zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji i konieczności wycofania produktów z obrotu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują działania podejmowane przez producenta.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii produktów określonych w tym komunikacie.