Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Przekaż znajomym!

  • Post category:Polska

Wszystko zaczęło się od marzeń. Małgorzata Szumowska i Anna Majewska, które stoją za sterami Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna od lat pracują w środowisku osób niewidomych, ociemniałych i słabowidzących. Małgorzata od 10 lat prowadzi warszawską Niewidzialną Wystawę, która cieszy się ogromnym zaufaniem w całym kraju, Anna wciąż związana z tym niezwykłym miejscem, ale teraz przede wszystkim tyflopedagożką i obecnie pracuje w Laskach – miejscu, które jest już swoistym symbolem. Obie wierzą głęboko, że to właśnie rehabilitacja psychologiczna osób z dysfunkcją wzroku stanowi klucz do ich dalszej aktywizacji – na płaszczyźnie społecznej i zawodowej. Nieprzepracowana niepełnosprawność ciągnie się jak cień. A czas pandemii pogłębił poczucie izolacji, nierzadko przerwał rozpoczęte aktywności i w wielu przypadkach okazał się trudnym krokiem w tył.

Reklama

Fot. materialy prasowe

 

Reklama

Świeżo powstała fundacja otrzymała finansowanie swojego pierwszego projektu
„Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób najbliższych w czasie pandemii SARS-COV-2” od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„To było naprawdę zaskakujące. Koleżanka napisała nam projekt znając naszą fiksację na punkcie pomocy, PFRON dał pieniądze na realizację… Z jednej strony to fantastyczne, z drugiej strony przerażające – czasu jest bardzo mało, a potrzebujemy sporo ludzi. Ramy projektowe są bezlitosne, musimy zamknąć temat do końca grudnia 2021. Mamy wspaniałych specjalistów, z ogromną pasją. Musimy znaleźć 80 pacjentów z orzeczeniem niepełnosprawności wzroku (04-O) i 50 osób bliskich. Każda taka osoba otrzyma bezpłatnie 10 godzin rozmowy z psychologiem. Wierzę, że w Polsce jest ogromny deficyt takiego wsparcia. Jestem daleka od generalizowania, ale choćby w małych miasteczkach i wsiach taka pomoc jest daleko na liście priorytetów ze względu na środki, wykluczenie komunikacyjne, zależność osoby niewidomej od osób trzecich. My dajemy możliwość w formule teleporadnictwa – jesteśmy więc w stanie nie tylko dotrzeć do każdego zakątka kraju, ale nie musimy wyrywać pacjenta z jego strefy komfortu – pomoc bowiem może odbywać się w jego bezpiecznej przestrzeni i – co najważniejsze – bezpłatnie.” – mówi Małgorzata Szumowska, po czym dodaje: „nasi psychologowie otrzymają oczywiście wynagrodzenie za swoją piękną pracę, to jest bardzo ważne. Wierzę, że jeśli projekt powiedzie się, a nie może być inaczej, zbudujemy wspaniały zespół, który w przyszłym roku podejmie kolejne wyzwania!”

Jak można pomóc? Jeśli znasz kogoś, kto jest osobą niewidomą, stracił lub traci wzrok – przekaż informacje o tym bezpłatnym projekcie. To może być milowy krok dla człowieka w kryzysie!
Projekt obejmuje wsparcie psychologiczne zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Zainteresowani powinni zgłaszać się mailowo pod adresem: [email protected], dołączając informację o możliwości przetwarzania danych do celów realizacji projektu zgodnie z RODO.
Kontakt telefoniczny: 504-741-214 – Małgorzata Szumowska

Termin przyjmowania zgłoszeń to 15 października, który – co istotne, jest Międzynarodowym Dniem Białej Laski – świętem osób z niepełnosprawnością wzroku! Symboliczna data może więc mieć tu dodatkowe znaczenie.