Z ostatniej chwili! Nie żyje były wiceminister zdrowia!

  • Post category:Polska

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci byłego wiceministra tegoż resortu Wiktora Masłowskiego.

Reklama

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Wiktora Masłowskiego. W imieniu #MZ składamy szczere wyrazy współczucia.” – czytamy w krótkim komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Reklama

Wiktor Masłowski pełnił jednocześnie także funkcje doradcze i publiczne. W latach 1998–2003 był konsultantem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds. reformy zdrowotnej, a od 1999 do 2001 doradcą prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich.

Zasiadał w zespole ds. usług publicznych Komisji Trójstronnej (2001–2003), Zespole Społeczno-Zawodowym przy Ministrze Zdrowia (2001–2003) i Wojewódzkim Zespole Dialogu Społecznego (2002–2003). Od 1998 (z przerwą w latach 2003–2004) pozostaje prezesem zarządu Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej. Od 18 marca 2003 do 20 lipca 2004 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. W 2009 został konsultantem ds. ochrony zdrowia w Business Centre Club.

Bez powodzenia kandydował w 2014 do rady Warszawy z listy Platformy Obywatelskiej oraz w 2018 do sejmiku mazowieckiego i w 2019 do Sejmu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.