Produkty BIO z zakazaną w Unii substancją. GIS ostrzega

  • Post category:Polska

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Abafoods SRL wycofaniu niektórych partii kremu i napojów roślinnych marki Isola BIO ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Reklama

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności
w Unii Europejskiej jest niedozwolona.

Reklama

Firma Abafoods SRL wraz z dystrybutorem w Polsce firmą Eko-Wital Sp. z o.o., ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa, wycofuje następujące produkty, które trafiły na polski rynek:

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Poinformowano odbiorców ww. produktów o konieczności ich zwrotu do firmy
Eko-Wital Sp. z o.o.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania z rynku ww. partii kremu i napojów roślinnych.

https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wycofanie-niektorych-partii-kremu-i-napojow-roslinnych-marki-isola-bio-ze-wzgledu-na-zastosowanie-skladnika-zanieczyszczonego-tlenkiem-etylenu

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii produktów określonych w tym komunikacie.