GIS wycofuje suplementy diety. Mają składnik zanieczyszczony tlenkiem etylenu

  • Post category:Polska

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę Open4Nature wycofaniu dystrybuowanych przez nią w Polsce niektórych partii suplementów diety marki Royal Green ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Reklama

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.

Reklama

W związku z powyższym firma, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od producenta Frenchtop Natural Care Products BV, podjęła działania mające na celu wycofanie z obrotu wskazanych partii produktów, wytworzonych z użyciem zanieczyszczonego składnika.

Dotyczy tylko i wyłącznie poniżej wskazanych partii produktów:
https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wycofanie-niektorych-suplementow-diety-marki-royal-green-ze-wzgledu-na-zastosowanie-skladnika-zanieczyszczonego-tlenkiem-etylenu