Planowany dotkliwy zakaz dla niezaszczepionych. Chodzi o szpitale

  • Post category:Polska

Znane są już rekomendacje Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego ws. odwiedzin w szpitalach.

Reklama

W myśl dokumentu jeżeli dorosły pacjent został zaszczepiony przeciw Covid-19 lub jest ozdrowieńcem po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, wówczas rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez osoby zaszczepione lub osoby niezaszczepione, które mają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie.

Reklama

Wszelkie odwiedziny mogą odbywać się jedynie w reżimie sanitarnym.

Jeśli zaś chodzi o pacjentów zaszczepionych dopuszcza się odwiedziny również osób niezaszczepionych, które nie uzyskały negatywnego wyniku testu oraz nie chorowały na COVID-19. Wówczas konieczne będzie zachowanie wzmożonego reżimu sanitarnego.