Uwaga! Groźna bakteria w popularnej przyprawie!

  • Post category:Polska

Obecność bakterii Salmonella spp. wykryto w trakcie badań urzędowych w 1 z 5 badanych próbek. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella spp. wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Reklama

Szczegóły dotyczące produktu:

Reklama

Produkt – Kurkuma, 100 g

Zakład pakowania – FISTASZEK, Joanna Małysz, Dzielce 27, 22-463 Radecznica

Numer partii – P 14 05

Data minimalnej trwałości – 12.2022

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Podmiot konfekcjonujący wdrożył procedurę wycofania z rynku kwestionowanego produktu.

Organy PIS monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.