Uwaga! IMGW wydał ostrzeżenie dla niemal całej Polski!

  • Post category:Polska
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenie dla większości województw. Tym razem to ostrzeżenie hydrologiczne. 

Reklama

Ostrzeżenie wydano dla niemal całego obszaru Polski:

Reklama

Przebieg: 

„W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.” – czytamy w ostrzeżeniu

Uwagi: 

„Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).”