PILNE! Watykan ukarał dwóch polskich biskupów!

  • Post category:Polska

Watykan ponownie zajął się nadużyciami w polskim Kościele.  Wydano decyzje w sprawie dwóch duchownych. Chodzi o biskupa Stefana Regmunta oraz biskupa Stanisława Napierałę.

Reklama

Fot. To Się Dzieje

Zakazano biskupowi Stefanowi Regmuntowi uczestniczenia w celebracjach w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski. Dodatkowo Watykan nakazał  mu finansowe uczestnictwo w wydatkach diecezji związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich.

Reklama

To konsekwencja dochodzenia w sprawie zaniedbań Regmunta dotyczących wykorzystania seksualnego małoletnich przez dwóch kapłanów na terenie diecezji.

Wobec biskupa Stanisława Dopierały natomiast Watykan zasugerował „nieobecność na publicznych celebracjach” w diecezji kaliskiej. Chodzi o przypadki „nadużyć seksualnych popełnionych wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów„. Jednak wedle oceny Watykanu: „tylko w jednym z wyżej wymienionych przypadków doszło do niezamierzonego zaniedbania”.

Ponadto Watykan zasugerował biskupowi Stanisławowi Napierale wpłacenia „według uznania i z prywatnych środków” odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa.