Od 1 lipca nowy obowiązek! Niedopełnienie grozi grzywną nawet do 5 tysięcy złotych

  • Post category:Polska

Od 1 lipca właściciele domów będą mieli nowy obowiązek. W ciągu 12 miesiący muszą złożyć deklaracje o źródle ciepła i spalaniu paliw. Jeśli ktoś nie poinformuje urzędu, grozi mu mandat do 500 złotych, a nawet grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Reklama

Zmiany wynikają z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554

Reklama

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

Właściciele domów oraz zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych będą mieli 12 miesięcy na przekazanie wymaganych informacji.

Obowiązek nie dotyczy mieszkańców bloków, ponieważ w ich imieniu deklaracje złożą przedstawiciele zarządu spółdzielni czy wspólnoty.